ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

DE   FR   AT   ES   HR   SE   NL   RO   HU   UK

en

σχεδιασμού radiator02

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1.1. Η Senia G Ltd. (εφεξής: Πάροχος υπηρεσιών) λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα στον ιστότοπο the-radiators.com (εφεξής: Ιστοσελίδα). Με αυτό το έγγραφο ο Πάροχος Υπηρεσιών ενημερώνει τον Χρήστη για τους όρους που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτή η Σημείωση απορρήτου αποκαλύπτει τους τύπους πληροφοριών που συγκεντρώνει ο Πάροχος Υπηρεσιών, τις πρακτικές χρήσης τους και τις νομικές επιλογές που έχουν οι χρήστες σχετικά με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών.
1.2. Ο Παροχέας Υπηρεσιών - ως επεξεργαστής δεδομένων - δηλώνει ότι δεσμεύεται από το νομικό περιεχόμενο της παρούσας ειδοποίησης. Ο Παροχέας Υπηρεσιών δεσμεύεται ότι η επεξεργασία και η διαχείριση των πληροφοριών αυτών συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
1.3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών χειρίζεται όλες τις προσωπικές πληροφορίες με τη συγκατάθεση των χρηστών και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
1.4. Με τη χρήση, την πρόσβαση ή τη λήψη της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης συναινεί στη συλλογή και χρήση των προσωπικών του δεδομένων (όπως περιγράφεται παρακάτω).
1.5. Οι αρχές και οι πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών συμμορφώνονται με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων 1998 (DPA) και τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679.
1.6. Ο Πάροχος Υπηρεσιών επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά μέχρι να επιτύχουν το στόχο της συλλογής και χρήσης πληροφοριών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο.
1.7. Ο Παροχέας Υπηρεσιών έχει εφαρμόσει πολιτικές ασφάλειας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους.
1.8. Οι κανόνες και οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων σχετικά με τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών ενημερώνονται συνεχώς και είναι προσβάσιμοι στον ιστότοπο.
1.9. Ο Παροχέας Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει την παρούσα Σημείωση Απορρήτου. Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση θα κυκλοφορήσουν στην ιστοσελίδα.

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Senia G Ltd.
Office 5, The Round House Dormans Park Road ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
Τηλ.: + 44 (0) 239 216 0700
Αριθμός αναφοράς προστασίας δεδομένων: ZA186554

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
3.1. Στόχος της επεξεργασίας δεδομένων είναι η ολοκλήρωση της παραγγελίας, της παράδοσης και της τιμολόγησης των προϊόντων που παραγγέλθηκαν στην Ιστοσελίδα του Παροχέα Υπηρεσιών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις υποχρεώσεις εγγύησης.
3.2. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:
       - το όνομα σου
       - τη διεύθυνση ταχυδρομείου / τιμολόγησης
       - τη διεύθυνση παράδοσης (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση ταχυδρομείου / τιμολόγησης)
       - η ηλεκτρονική σου διεύθυνση
       - τον αριθμό τηλεφώνου σας
3.3. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
       3.3.1. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων διατηρείται σύμφωνα με τη συγκατάθεση του Χρήστη και των εθνικών και ευρωπαϊκών νόμων.
       3.3.2. Ο Χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του - αφού διαβάσει και αποδεχθεί την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου - αγοράζοντας ένα προϊόν στην Ιστοσελίδα.
3.4. Διάρκεια επεξεργασίας δεδομένων
       3.4.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υπέβαλε ο χρήστης μέσω της αγοράς ξεκινά με την ίδια την αγορά και διαρκεί μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης των προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα είναι 5-10 χρόνια, η οποία καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Η περίοδος εγγύησης εμφανίζεται σε κάθε προϊόν.
       3.4.2. Οι διατάξεις του 3.4.1 δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο τις υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων που ρυθμίζονται από το νόμο. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα που εκτελεί ο πάροχος υπηρεσιών, τα τιμολόγια που εκδίδονται με βάση τις υποβληθείσες εντολές καταγράφονται και αποθηκεύονται για την περίοδο που καθορίζεται από το νόμο (6 έτη).
3.5. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη και την επεξεργασία δεδομένων
       3.5.1. Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα άλλο μέρος εκτός από τον Παροχέα Υπηρεσιών και τη διαχείριση τους. και να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στο.
       3.5.2. online πληρωμή
       Η ηλεκτρονική πληρωμή πραγματοποιείται μέσω μιας επιγραμμικής διεπαφής που έχει επιλέξει ο Χρήστης. Ο πάροχος υπηρεσιών δηλώνει ότι δεν βλέπει και δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας. τα δεδομένα εμφανίζονται μόνο μέσα στην διεπαφή ηλεκτρονικής πληρωμής που έχει επιλέξει ο Χρήστης.
       3.5.2.1. Η ηλεκτρονική πληρωμή πραγματοποιείται μέσω μιας επιγραμμικής διεπαφής που έχει επιλέξει ο Χρήστης. Ο πάροχος υπηρεσιών δηλώνει ότι δεν βλέπει και δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας. τα δεδομένα εμφανίζονται μόνο μέσα στην διεπαφή ηλεκτρονικής πληρωμής που έχει επιλέξει ο Χρήστης
      3.5.2.2. Για την ηλεκτρονική πληρωμή, ο χρήστης αποδέχεται ότι τα δεδομένα που επεξεργάζονται μέσω της αγοράς παραδίδονται στον φορέα εκμετάλλευσης της διασύνδεσης ηλεκτρονικών πληρωμών. Σκοπός της μεταφοράς είναι η αναγνώριση συναλλαγών, η προστασία του Χρήστη μέσω παρακολούθησης απάτης και η επίτευξη στόχων που καθορίζονται από την επεξεργασία δεδομένων του Παροχέα Υπηρεσιών.
      3.5.2.3. Οι συμβεβλημένοι συνεργάτες μας για ηλεκτρονική πληρωμή:
     - PayPal (Ευρώπη) S.à.rl et Cie, SCA - 22-24 Boulevard Royal L, 2449 Λουξεμβούργο
     - Worldpay UK - Το κτίριο Walbrook, 25 Walbrook, Λονδίνο EC4N 8AF, Ηνωμένο Βασίλειο
     3.5.3. Επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων
     3.5.3.1. Για την ολοκλήρωση παραγγελιών και λογαριασμών ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιεί επεξεργαστές δεδομένων (π.χ. υπηρεσίες παράδοσης). Ο Παροχέας Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων αυτών των μερών.
     3.5.3.2. Χρησιμοποιημένοι επεξεργαστές δεδομένων:
     - Dachser SE - Thomas-Dachser Straße 2, 87439 Kempten, Γερμανία
     - DHL Διεθνές Ηνωμένο Βασίλειο - Southern Hub, Μονάδα 1, Horton Road, Colnbrook, Berkshire, SL3 0BB, Ηνωμένο Βασίλειο
     - DHL Express Ιταλία Srl - Viale Milanofiori Palazzo U / 3 Strada 5, Ιταλία
     - οδός Europa Road - Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR, Ηνωμένο Βασίλειο
     - Fercam Italia Srl - Via Ettore de Sonnaz, 11, 10121 Τορίνο, Ιταλία
     - Γενικά συστήματα Logistics - Γερμανία-Straße 1-7, 36286 Neuenstein, Γερμανία
     - Netteszt Kft - 1037 Βουδαπέστη, Csillaghegyi út 19-21., Ουγγαρία
     - Parcelforce σε όλο τον κόσμο - 25 λίμνες Caldecotte Dr, Caldecotte, Milton Keynes MK7, Ηνωμένο Βασίλειο
     - Royal Mail - Pond Street, Σέφιλντ, S98 6HR, Ηνωμένο Βασίλειο
     - TNT Express (Ηνωμένο Βασίλειο) - Σπίτι Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2RY, Ηνωμένο Βασίλειο
     - Waberer's - Nagykőrösi út 351., 1239 Βουδαπέστη, Ουγγαρία

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Στόχος της επεξεργασίας δεδομένων είναι να παρέχει στους χρήστες τις πληροφορίες που τους ζητούνται πριν από την αγορά. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν αποστέλλει ανεπηρέαστη επικοινωνία (π.χ. διαφημίσεις, διαφημιστικά φυλλάδια) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
4.2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων: Ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του με την εθελοντική υποβολή προσωπικών δεδομένων όταν ζητά πληροφορίες ή προσφορά.
4.3. Τα επεξεργασμένα δεδομένα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
- το όνομα σου
- η ηλεκτρονική σου διεύθυνση
4.4. Διάρκεια συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων: Ο πάροχος υπηρεσιών αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της αίτησης πληροφοριών ή προσφοράς για ένα έτος.
4.5. Ανακάλυψη των πληροφοριών και της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα άλλο μέρος εκτός από τον Παροχέα Υπηρεσιών και τη διοίκησή τους. και θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στο 4.1.

5. COOKIES
Ο Παροχέας Υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την ενίσχυση και εξατομίκευση της εμπειρίας σας από την Ιστοσελίδα. Τα cookies παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης. Ο Παροχέας Υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιεί cookies, όπου χρειάζεται, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή του χρήστη, προκειμένου να βοηθήσει στη βελτίωση της Ιστοσελίδας. Όπου χρησιμοποιούνται, αυτά τα cookies μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα σας εντοπίσουν προσωπικά. Είναι στατιστικά στοιχεία. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν προσδιορίζουν καθόλου προσωπικά στοιχεία. Δεν απαιτείται να δέχεστε cookies και μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή. Για να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

6. GOOGLE
6.1. Ο Παροχέας Υπηρεσιών χρησιμοποιεί το Google Analytics, το Remarketing Google και την παρακολούθηση μετατροπών του AdWords για να μετρήσει τον αριθμό των επισκεπτών και τη συμπεριφορά των επισκεπτών (πόσο καιρό ξοδεύουν στην Ιστοσελίδα, είτε είναι νέοι είτε επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες, ποιες σελίδες κάνουν κλικ) στατιστικές αναλύσεις.
6.2. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα προγράμματα που παρατίθενται στο 6.1 μπορούν να τοποθετήσουν αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή τους και να δεχτούν ότι ο Παροχέας Υπηρεσιών παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη και χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα.
6.3. Τα προγράμματα που παρατίθενται στο 6,1 δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους χρήστες.
6.4. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB
6.5. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να απενεργοποιεί τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων cookie οποιαδήποτε στιγμή στη σύνδεση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. FACEBOOK
7.1. Ο Παροχέας Υπηρεσιών ενδέχεται να μοιράζεται συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, προωθητικές ενέργειες της Ιστοσελίδας ή της ίδιας της Ιστοσελίδας στο facebook.com.
7.2. Ο Παροχέας Υπηρεσιών παρέχει τις πληροφορίες που ζητούν οι χρήστες μέσω του facebook.com, ωστόσο δεν συλλέγει δεδομένα χρήστη. Δεδομένου ότι η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται στο facebook.com, η διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων, η διόρθωση και η διαγραφή υπόκεινται στους κανονισμούς περί απορρήτου των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook είναι προσβάσιμη στο http://www.facebook.com/about/privacy και
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
8. Ο Παροχέας Υπηρεσιών δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα άλλο μέρος εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτείται από το νόμο να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία. Ο Παροχέας Υπηρεσιών αποποιείται την ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της αποκάλυψης.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Παροχέας Υπηρεσιών δηλώνει ότι έχει εφαρμόσει πολιτικές ασφάλειας, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών υπό τον έλεγχό του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Όλο το προσωπικό που έχει πρόσβαση και σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών του Χρήστη είναι υποχρεωμένο να σέβεται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
10.1. Δικαίωμα ενημέρωσης
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τα προσωπικά του δεδομένα και τις σχετικές πληροφορίες που επεξεργάζεται ο πάροχος υπηρεσιών. Κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που σχετίζονται με τον χρήστη, τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, τους νομικούς λόγους, τη διάρκεια και για ποιον και με ποιο σκοπό τα δεδομένα απελευθερώνονται. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες εγγράφως εντός 30 ημερών από την υποβολή.
10.2. Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφή, περιορισμός της επεξεργασίας
         10.2.1. Ο χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να διορθώσει ή να διαγράψει λανθασμένα καταγεγραμμένα δεδομένα. Ο Παροχέας Υπηρεσιών σβήνει δεδομένα εντός των 15 εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή της αίτησης. Η διαγραφή δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που ρυθμίζεται από το νόμο (π.χ. GAAP), οι οποίες αποθηκεύονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται από τους κανονισμούς.
        10.2.2. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ζητήσει περιορισμό των δεδομένων του. Ο Παροχέας Υπηρεσιών περιορίζει τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος του Χρήστη ή αν η διαγραφή παραβιάζει τα νόμιμα συμφέροντα του Χρήστη σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Περιορισμένα προσωπικά δεδομένα με τον προαναφερθέντα τρόπο μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία έως ότου εξακολουθεί να υπάρχει ο στόχος επεξεργασίας δεδομένων που περιορίζει τη διαγραφή.
        10.2.3. Ο Παροχέας Υπηρεσιών ειδοποιεί τον Χρήστη και εκείνους στους οποίους απελευθερώθηκαν αυτά τα δεδομένα για επεξεργασία σχετικά με διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό. Η κοινοποίηση μπορεί να παραλειφθεί εάν δεν παραβιάζει το νόμιμο συμφέρον του χρήστη όσον αφορά τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων.
        10.2.4. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν συμμορφώνεται με το αίτημα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού του Χρήστη, θα πρέπει να αποστείλει γραπτώς τα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα για την άρνηση διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού εντός 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
10.3. Δικαίωμα αντικρούσεως
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να χειριστεί την ένσταση, να αποφασίσει σχετικά με την εγκυρότητά του και να ειδοποιήσει τον αιτούντα το συντομότερο δυνατό αλλά όχι περισσότερο από 15 ημέρες μετά την υποβολή.
10.4. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Παροχέα Υπηρεσιών να του παράσχει ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που παρείχε προηγουμένως. Τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται σε μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως και μηχανικά αναγνώσιμη εντός 30 ημερών από την υποβολή.

10.5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μόνο εάν ο Χρήστης παρέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του.

11. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
11.1. Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει παράπονο στην παρακάτω διεύθυνση σε περίπτωση που θεωρεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα έχουν καταστρατηγηθεί ή ο Παροχέας Υπηρεσιών δεν έχει παραχωρήσει το αίτημά του.

Senia G Ltd.
Office 5, The Round House Dormans Park Road ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλ.: + 44 (0) 239 216 0700
https://the-radiators.com/privacy-policy

Γραφείο Επιτρόπου Πληροφόρησης (ICO).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Γραμμή βοήθειας: 0303 123 1113 (από το εξωτερικό: +44 1625 545 700)
https://ico.org.uk/for-the-public/

11.2. Ο χρήστης δικαιούται να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ενώπιον των δικαστηρίων σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει παραβεί τις νομικές διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων ή δεν έχει παραχωρήσει το αίτημά του.

Η ειδοποίηση περί απορρήτου τίθεται σε ισχύ στις 22 Μαΐου 2018.

Καλάθι αγορών

Καλάθι άδειο